ADOS CZ a.s.

ADOS CZ a.s. - idatabaze.czSpráva a údržba silnic a komunikací - idatabaze.cz

Zemní práce

 • zemní práce
 • nákladní automobilová doprava
 • kontejnerová přeprava
 • výstavba, opravy příjezdových komunikací a zpevněných ploch (zámková dlažba, asfalt, beton)
 • výstavba a opravy chodníků (zámková dlažba, asfalt, beton)
 • opravy vodotečí a propustů
 • úpravy svahů
 • opravy a realizace opěrných zdí
 • čištění konstrukcí tlakovou vodou
 • kácení stromů
 • poradenství v oblasti dopravního stavitelství
 • instalace a opravy zádržných systémů
 • instalace a opravy dopravního značení